Hjälp till att rädda arkeologin vid Sandby borg!
 

Upptäckterna vid Sandby borg de senaste åren har ökat intresset för att besöka platsen. Till utgrävningarna kommer hundratals människor varje dag, men även övriga delar av året lockar platsen en strid ström av besökare. Det är glädjande men kräver också åtgärder. Vägen ner till borgen håller inte för trycket, och parkeringsmöjligheterna är begränsade. För att vi ska kunna fortsätta vårt arbete måste vägen förstärkas, grusas och förses med mötesfickor. Om detta inte görs kommer ingen mer arkeologisk verksamhet, vare sig utgrävningar eller visningar, att kunna bedrivas på platsen.

Sparar dina uppgifter

Hjälp till att rädda arkeologin vid Sandby borg!
 

Upptäckterna vid Sandby borg de senaste åren har ökat intresset för att besöka platsen. Till utgrävningarna kommer hundratals människor varje dag, men även övriga delar av året lockar platsen en strid ström av besökare. Det är glädjande men kräver också åtgärder. Vägen ner till borgen håller inte för trycket, och parkeringsmöjligheterna är begränsade. För att vi ska kunna fortsätta vårt arbete måste vägen förstärkas, grusas och förses med mötesfickor. Om detta inte görs kommer ingen mer arkeologisk verksamhet, vare sig utgrävningar eller visningar, att kunna bedrivas på platsen.

Vi startar därför en insamling för att möjliggöra fortsatt arkeologiskt arbete vid borgen. En gåva på 500 kr räcker till att fixa 1 meter av den 1 km långa vägen. Alla som bidragit kommer oavsett belopp att tackas på vår hemsida www.sandbyborg.se. Om du väljer att skänka 500 kr eller mer får du ditt namn på en permanent skylt som sätts upp nere vid borgen. Samtidigt blir du också berättigad till ett års medlemskap i den nystartade ideella föreningen Sandby borgs vänner. Den som skänker 2500 kr eller mer erbjuds ett livslångt hedersmedlemskap i den nystartade föreningen.

Sandby borgs vänner startas som en ideell förening med syfte att tillgängliggöra, vårda och fördjupa sig i Sandby borg. Alla medlemmar kommer att kallas till en första stämma senare i år. Föreningen kan ordna evenemang som visningar, barnaktiviteter och utflyktsdagar eller något annat med koppling till borgen. Som medlem får man kontinuerligt förstahandsinformation om vad som händer kring borgen. Föreningens intäkter kommer att användas dels till att i samverkan med markägarna underhålla vägen, men också till att förbättra tillgängligheten till platsen på andra sätt.

Sätt in valfritt belopp på Bankgironummer 550-1754 eller Swisha till 123 393 05 26.

Skänker du 500 kr eller mer fyll i formuläret nedan och ange sedan den kod som visas på skärmen i Bankgiro- eller Swish-meddelanderaden. 

Max 30 tecken

Dela sidan och hjälp oss samla in pengar!